Goal Driven rather than Velocity Driven - Scrumviet
JUL 28, 2021
Description Community
About

Cùng nghe cuộc trò chuyện với PST Chee Hong Hsia và PST Khoa Đoàn về chủ đề rất thú vị: "Goal Driven rather than Velocity Driven", velocity có phải là Productivity không? tại sao tập trung vào đo velocity của Scrum team sẽ dẫn đến nhiều vấn đề? Hãy cùng khám phá cùng Scrum Việt bạn nhé.

Link details: https://www.scrumviet.org/radio-podcast-goal-driven-velocity-driven.html
Xem thêm về Scrum framework: https://www.scrumviet.org/scrum-framework.html

Comments