Love And Faith's Podcast

Love And Faith

About

I'm here to share the message of Love and Light on the healing journey.

Available on

Community

4 episodes

Track 3: Các Linh Hồn Luôn Đoàn Tụ

Chúng ta không đơn thuần mang cơ thể vật lý của mình và trải nghiệm cuộc sống này Chúng ta là những linh hồn mang những trải nghiệm của mình đến với cuộc sống Và vì vậy, chúng ta sẽ luôn tái sinh và gặp lại nhau Để  mang trải nghiệm của mình làm đẹp thêm trải nghiệm của người khác Và cứ thế, các linh hồn luôn đoàn tụ ... Namaste 🙏 ------------------------- LIÊN LẠC: Facebook: https://www.facebook.com/noeyhealing/ https://www.facebook.com/noeyhealing?__cft__[0]=AZX8WSx4xHjWaChBNb9cCIMq2a7RCZG1lSmbNopzR1_htgh8Fr6q_UovKG2lFUg5ivLoz_KRJ8ztGKfIjv-jQzcvCgFr9pPQMhP0CZtd22xDIUi8ouN72ha6R1AhsExLO-zNJOV_XOlqgorlDaXNhSVF&__tn__=-]K-R Fanpage: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ANHSANGCUANI https://www.facebook.com/anhsangcuani?__cft__[0]=AZX8WSx4xHjWaChBNb9cCIMq2a7RCZG1lSmbNopzR1_htgh8Fr6q_UovKG2lFUg5ivLoz_KRJ8ztGKfIjv-jQzcvCgFr9pPQMhP0CZtd22xDIUi8ouN72ha6R1AhsExLO-zNJOV_XOlqgorlDaXNhSVF&__tn__=-UK-R... Blog Post: https://noeytran.blogspot.com/ https://noeytran.blogspot.com/?fbclid=IwAR0VapgKSfLBLkL0a7I_CRyprrHXNANar_wZxGkwuVxHzs4Qws1wmHCdP40 Instagram: https://www.instagram.com/noey.healing/ https://www.instagram.com/noey.healing/?fbclid=IwAR1pV2FcAC38apR84a4bqCIDLgTObxtUKzmPEYbNjZTAxNlEtQxo8r9LRe0 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw?fbclid=IwAR07p88cfxFi1ex9qVj1uZCGgo6WGnS40SMbRbmou84igcVKpOvW2yCbJAw... Spotify: https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL?fbclid=IwAR2IT_4hvrbLrs1YNdCWnHRZi3epgIwx2qPiSPCZOa1CvQtqwdLtvC4ShRQ... Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/.../love-and.../id1588511999 https://podcasts.apple.com/.../love-and.../id1588511999?fbclid=IwAR0tjuB7XVq_ztsb1KrOQE1nU031nSmy0M5RH18DzUfIXkXyLiKPXm2y-P0

3m
Oct 10, 2021
Track 4: Đôi Giày & Nẻo Đường Của Bạn

Cuộc sống này đôi khi cái thực và không thực chỉ nằm ở cái định nghĩa của nó.  Những quyết định của bạn 1 tuần trước nghĩ rằng là tốt nhất đó, đôi khi nhìn lại nó đã không còn đúng cho bạn nữa.  Thế mới thấy cuộc sống này nền tảng về mọi thứ ta đặt cho nó mong manh lắm.  Thế thôi, khi ta thích cười thì cười, thích nhảy múa thì nhảy múa, thích ca hát thì ca hát.  Chỉ đơn giản vậy thôi, nhé ! Namaste 🙏 ------------------------- LIÊN LẠC: Facebook: https://www.facebook.com/noeyhealing/ https://www.facebook.com/noeyhealing?__cft__[0]=AZX8WSx4xHjWaChBNb9cCIMq2a7RCZG1lSmbNopzR1_htgh8Fr6q_UovKG2lFUg5ivLoz_KRJ8ztGKfIjv-jQzcvCgFr9pPQMhP0CZtd22xDIUi8ouN72ha6R1AhsExLO-zNJOV_XOlqgorlDaXNhSVF&__tn__=-]K-R Fanpage: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ANHSANGCUANI https://www.facebook.com/anhsangcuani?__cft__[0]=AZX8WSx4xHjWaChBNb9cCIMq2a7RCZG1lSmbNopzR1_htgh8Fr6q_UovKG2lFUg5ivLoz_KRJ8ztGKfIjv-jQzcvCgFr9pPQMhP0CZtd22xDIUi8ouN72ha6R1AhsExLO-zNJOV_XOlqgorlDaXNhSVF&__tn__=-UK-R... Blog Post: https://noeytran.blogspot.com/ https://noeytran.blogspot.com/?fbclid=IwAR0VapgKSfLBLkL0a7I_CRyprrHXNANar_wZxGkwuVxHzs4Qws1wmHCdP40 Instagram: https://www.instagram.com/noey.healing/ https://www.instagram.com/noey.healing/?fbclid=IwAR1pV2FcAC38apR84a4bqCIDLgTObxtUKzmPEYbNjZTAxNlEtQxo8r9LRe0 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw?fbclid=IwAR07p88cfxFi1ex9qVj1uZCGgo6WGnS40SMbRbmou84igcVKpOvW2yCbJAw... Spotify: https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL?fbclid=IwAR2IT_4hvrbLrs1YNdCWnHRZi3epgIwx2qPiSPCZOa1CvQtqwdLtvC4ShRQ... Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/.../love-and.../id1588511999 https://podcasts.apple.com/.../love-and.../id1588511999?fbclid=IwAR0tjuB7XVq_ztsb1KrOQE1nU031nSmy0M5RH18DzUfIXkXyLiKPXm2y-P0

10m
Oct 10, 2021
Track 2: Chiếc Túi Mang Nỗi Sợ

Mình tin Các bạn khi tìm thấy video, bạn có thể cũng đang ĐI TÌM điều gì đó cho RIÊNG MÌNH. Mình tin Chúng ta đã có Duyên để được Kết Nối và Lắng nghe câu chuyện này 🥰   Mình mong muốn chia sẻ cho các bạn về Hope & Faith trong cuộc sống này. Và hi vọng các bạn luôn giữ và lan truyền điều này đến trong cuộc sống & mọi người xung quanh các bạn 😘 Namaste 🙏 ------------------------- LIÊN LẠC: Facebook: https://www.facebook.com/noeyhealing/ https://www.facebook.com/noeyhealing?__cft__[0]=AZX8WSx4xHjWaChBNb9cCIMq2a7RCZG1lSmbNopzR1_htgh8Fr6q_UovKG2lFUg5ivLoz_KRJ8ztGKfIjv-jQzcvCgFr9pPQMhP0CZtd22xDIUi8ouN72ha6R1AhsExLO-zNJOV_XOlqgorlDaXNhSVF&__tn__=-]K-R Fanpage: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ANHSANGCUANI https://www.facebook.com/anhsangcuani?__cft__[0]=AZX8WSx4xHjWaChBNb9cCIMq2a7RCZG1lSmbNopzR1_htgh8Fr6q_UovKG2lFUg5ivLoz_KRJ8ztGKfIjv-jQzcvCgFr9pPQMhP0CZtd22xDIUi8ouN72ha6R1AhsExLO-zNJOV_XOlqgorlDaXNhSVF&__tn__=-UK-R... Blog Post: https://noeytran.blogspot.com/ https://noeytran.blogspot.com/?fbclid=IwAR0VapgKSfLBLkL0a7I_CRyprrHXNANar_wZxGkwuVxHzs4Qws1wmHCdP40 Instagram: https://www.instagram.com/noey.healing/ https://www.instagram.com/noey.healing/?fbclid=IwAR1pV2FcAC38apR84a4bqCIDLgTObxtUKzmPEYbNjZTAxNlEtQxo8r9LRe0 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw?fbclid=IwAR07p88cfxFi1ex9qVj1uZCGgo6WGnS40SMbRbmou84igcVKpOvW2yCbJAw... Spotify: https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL?fbclid=IwAR2IT_4hvrbLrs1YNdCWnHRZi3epgIwx2qPiSPCZOa1CvQtqwdLtvC4ShRQ... Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/.../love-and.../id1588511999 https://podcasts.apple.com/.../love-and.../id1588511999?fbclid=IwAR0tjuB7XVq_ztsb1KrOQE1nU031nSmy0M5RH18DzUfIXkXyLiKPXm2y-P0

2m
Oct 02, 2021
Track 1: Tình Yêu Là Gì?

Mình tin rằng, khi bạn thấy bản ghi âm này, bạn có thể cũng đang ĐI TÌM điều gì đó cho RIÊNG MÌNH. Mình tin Chúng ta đã có Duyên để được Kết Nối và Lắng nghe câu chuyện này cùng nhau 🥰   Tình yêu và Niềm tin là điều mình mong muốn chia sẻ với các bạn trên hành trình chữa lành. Và hi vọng các bạn luôn giữ và lan truyền điều này đến trong cuộc sống & mọi người xung quanh các bạn 😘 Namaste 🙏 ------------------------- LIÊN LẠC:  Facebook: https://www.facebook.com/noeyhealing/ Fanpage: https://www.facebook.com/anhsangcuaniemtinvatinhyeu Blog Post: https://noeytran.blogspot.com/ Instagram: https://www.instagram.com/noey.healing/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbQhbGiNztexAwBE7OEfIcw/videos Spotify: https://open.spotify.com/show/0RKDlCTXvlvQFV1RYN4ZgL?si=e4ae290998f345f0 Apple Podcasts:  https://podcasts.apple.com/us/podcast/love-and-faiths-podcast/id1588511999  

7m
Oct 02, 2021