Cách tuyển nhân sự giỏi và đào tạo nhân viên mới không phải ai cũng biết!
MAR 16, 2023
Description Community
About

Tìm và tuyển nhân sự giỏi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mọi doanh nghiệp.


Để tìm kiếm những người có trình độ và thái độ tốt, bạn cần có một quy trình tuyển dụng.


Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp bạn không có quy trình đào tạo nhân viên mới thì họ sẽ sớm rời bỏ công ty hoặc nhân viên mới sẽ làm việc với hiệu suất không cao.


-----------------------------------------------------------
Theo dõi Phạm Thành Long thêm trên các nền tảng mạng xã hội khác:
Blog Phạm Thành Long http://long.vn

Facebook Phạm Thành Long: https://www.facebook.com/longguru

Youtube Phạm Thành Long Offical: http://long.vn/youtube

Youtube Long Shorts: http://long.vn/shorts

Radio Phạm Thành Long: http://long.vn/radio

Twitter: https://twitter.com/longpt

Instagram: https://www.instagram.com/pham.thanh.long/

Tiktok: http://long.vn/tiktok

Comments