#33. Làm sao để không cháy túi
MAY 21, 2022
Description Community
About

Tuổi trẻ, nhiều người đã từng có những thời điểm bị cháy túi. Cảm giác sẽ khá là khó chịu. Và tất nhiên chúng ta chẳng bao giờ mong tình trạng đó sẽ tái diễn một lần nữa. Thật không may, nếu chúng ta không có tư duy đúng đắn về tiền bạc thì tình trạng cháy túi sẽ vẫn tiếp tục tái diễn. Cháy túi là do chính chúng ta, chứ không thể đổ lỗi cho điều gì khác.

Comments