Tensorflow hay Pytorch?
MAR 18, 2020
Description Community
About
Tensorflow và Pytorch đều là nhữngv framework mạnh mẽ. Bạn sẽ chọn framework nào cho dự án Deep Learning của mình?
Comments