S02E22: Sự tháo vát trong công việc
NOV 04, 2022
Description Community
About

Khi bắt đầu đi làm, người trẻ chúng ta có thể sẽ nhận ra rằng, nỗ lực thật nhiều chưa chắc đã hay bằng sự tháo vát.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/AnhChuHuongNghiep


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments