Cho anh, cho tôi, cho chúng ta
OCT 10, 2021
Description Community
About

Những thứ bạn nghĩ, những thứ bạn đang làm, những điều khiến bạn cảm thấy hài lòng hay hạnh phúc là cho bạn, cho tôi hay cho chúng ta?

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và chúc mừng Saigon trở về với cuộc sống bình thường mới, chúc mừng chúng ta đã vượt qua được đợt dịch lần này.

Saigon, 10.10.2021

Comments