Con đường chọn bạn hay bạn chọn con đường?
SEP 18, 2021
Description Community
About

Tất cả những điều xảy ra, đều đáng để xảy ra.

Mình hy vọng mọi người nghe được podcast này và nếu có nhìn thấy hình bóng của mình trong câu chuyện của mình thì hãy nở một nụ cười, một phút giây nhìn lại lại những gì đã qua và hạnh phúc với những gì đang có.

Podcast của anh Hieu Nguyen: Chúng ta đã sẵn sàng để chết? ​https://www.youtube.com/watch?v=r4EBt4tvWyU

Your Life in weeks của Thầy Tuấn:https://www.facebook.com/dr.tuanna/posts/4506295612725476

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Comments