#12: Hơn cả NẤU và NƯỚNG
APR 19, 2021
Description Community
About
Ẩm thực là gì trong bạn? Là ăn uống đơn thuần, là nghệ thuật chế biến món ăn, là cội nguồn dân tộc, hay một lát cắt của văn hoá? Với Khoan Nguyễn, ẩm thực còn là cả một bầu trời tự do. Bỏ lại sau lưng những suất học bổng danh giá để theo nghề bếp, Khoan cho mình cơ hội để sống sâu và sắc hơn với những lý tưởng của bản thân. Khoan hoàn thành khóa Certifcate III, Certificate IV & Advanced Diploma of Commercial Cookery tại trường Le Cordon Bleu Australia.
Comments