Bài học từ những chuyến bay
JAN 17, 2022
Description Community
About

"Lần đầu tiên tôi lên máy bay là năm 19 tuổi, bay lần đầu nhưng lại là một trong những chuyến đi xa nhất – hơn 18 tiếng ngồi máy bay sang Mỹ và Peru. Kể từ đó, hơn 10 năm qua, cuộc đời tôi gắn bó với các chuyến bay. Tôi bay rất nhiều, đa phần một mình, và thường đi những chặng dài. Bởi vậy, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, lắng nghe, quan sát con người và sự việc xung quanh. Tôi nhận ra rằng, mình đã học được rất nhiều điều thú vị giữa những chuyến bay..."


Bài viết gốc: https://thepresentwriter.com/viet-giua-nhung-chuyen-bay/


Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/---

Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Comments