Khẩu trang làm sai lệch nhận dạng khuôn mặt
APR 04, 2021
Description Community
About

Với khẩu trang, ngay cả thuật toán nhận dạng khuôn mặt tốt nhất cũng có tỷ lệ lỗi từ 5% đến 50%.

Comments