Triệu Hoàng Tình - Chuyên gia nhân hiệu

Triệu Hoàng Tình

About

Kênh chính thức của Triệu Hoàng Tình - Chuyên gia nhân hiệu, chia sẻ các kiến thức về marketing online, kinh doanh trực tuyến, hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển bản thân.

Available on

Community

66 episodes

Chia sẻ của DIAMOND PHẠM BẢO THƠ và NGUYỄN THÀNH TRUNG - Bạn có ước mơ - Amway giúp bạn thực hiện

Chia sẻ của DIAMOND PHẠM BẢO THƠ và NGUYỄN THÀNH TRUNG - Bạn có ước mơ - Amway giúp bạn thực hiện Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

1h 48m
Jan 20
Xây dựng hệ thống đào tạo DI Phạm Bảo Thơ

Xây dựng hệ thống đào tạo  DI Phạm Bảo Thơ Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

1h 20m
Jan 11
Bài nói chuyện giúp bạn thay đổi tư tưởng quan niệm về sự nghiệp Amway

BÀI NÓI CHUYỆN GIÚP BẠN THAY ĐỔI TƯ TƯỞNG QUAN NIỆM VỀ SỰ NGHIỆP AMWAY Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

46m
Oct 01, 2022
ROBIN SHARMA 6 QUY LUẬT để Kiến Tạo CUỘC ĐỜI Thành Công

ROBIN SHARMA 6 QUY LUẬT để Kiến Tạo CUỘC ĐỜI Thành Công Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

14m
Sep 28, 2022
NGUYÊN TẮC 3A - Bài học quý tỷ phú Rich Devos. Nghe 10 Lần nếu muốn thành công

NGUYÊN TẮC 3A - Bài học quý tỷ phú Rich Devos. Nghe 10 Lần nếu muốn thành công Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

26m
Aug 31, 2022
Câu chuyện thành công của diamond Trần Thị Kim Nhị - Chủ đề Trái Tim Dẫn Lối Thành Công

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DIAMOND TRẦN THỊ KIM NHỊ - CHỦ ĐỀ TRÁI TIM DẪN LỐI THÀNH CÔNG Vì cái Tâm là gốc của thành công. Để thành công, luôn cần sự kiên trì, luôn cần đam mê, luôn cần những quyết định sáng suốt. Và một trái tim không sáng, không ngay thẳng, không chính trực chẳng thể nào giữ vững được những điều trên. Nhất là với sự nghiệp kinh doanh Amway, khi mà một trái tim lớn vừa là động lực, vừa là kim chỉ nam giúp cho công việc vững vàng và thăng tiến, vì kinh doanh Amway cần nhất là người lãnh đạo có tâm, để có thể lèo lái được hệ thống đội nhóm của mình. Diamond Trần Kim Nhị - Diamond mới của thị trường Đồng Nai là một ví dụ điển hình về thành công được trái tim dẫn lối. Với câu châm ngôn “Tâm ta lớn bao nhiêu, vũ đài ta lớn bấy nhiêu”, với trái tim nóng bỏng nhiệt huyết và mang theo giấc mơ cuộc đời, cô đã cho mọi người thấy một tấm gương về thành công lớn tới từ trái tim lớn như thế nào. Và, cụ thể con đường thành công của Diamond Trần Kim Nhị ra sao? Để biết cụ thể câu chuyện của cô, hãy cùng tham dự Hội nghị thành công "Trái Tim Dẫn Lối Thành Công" để cùng lắng nghe và cảm nhận câu chuyện ấy bằng trái tim của mình các bạn nhé  Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

1h 13m
Aug 06, 2022
Chào Buổi Sáng Nhật Lan Vy | MP3 chào buổi sáng dùng trong CLB ĐỌC SÁCH 5H SÁNG

Chào Buổi Sáng  Nhật Lan Vy | MP3 chào buổi sáng dùng trong CLB ĐỌC SÁCH 5H SÁNG Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

3m
Aug 01, 2022
Chế độ trả thưởng Amway - Công thức lên Silver 21% - F.E Nguyễn Ngọc Hiếu

Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

2h 15m
Jul 24, 2022
8 bước thành công trong sự nghiệp kinh doanh Amway - Thầy FCA Foo Howe Kean

8 bước thành công trong sự nghiệp kinh doanh Amway - Thầy FCA Foo Howe Kean Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

1h 34m
Jul 22, 2022
Remix Bài Ca 4.0 - Bài hát về cơ hội kinh doanh Amway trong thời đại Công Nghệ Thông Tin 4.0

Remix Bài Ca 4.0 - Bài hát về cơ hội kinh doanh Amway trong thời đại Công Nghệ Thông Tin 4.0 Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

4m
Jul 14, 2022
Rap Go Diamond - Hãy tỏa sáng như viên kim cương

Rap GoDiamond - Hãy tỏa sáng như viên kim cương Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

4m
Jul 13, 2022
Bức Phá Huy Hoàng Mở Lối Vang Danh Câu chuyện thành công của Diamond TRÍ - LIÊN

Bức Phá Huy Hoàng  Mở Lối Vang Danh  Câu chuyện thành công của Diamond TRÍ - LIÊN Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

1h 38m
Jul 02, 2022
3 điều làm đúng hằng ngày trong kinh doanh Amway | Đừng bán cơ hội kinh doanh Amway quá rẻ | FCA FCA Foo How Kean

3 điều làm đúng hằng ngày trong kinh doanh Amway | Đừng bán cơ hội kinh doanh Amway quá rẻ | FCA FCA Foo How Kean Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

50m
Jun 28, 2022
Giá trị công bằng của ngành nghề kinh doanh hệ thống - Triệu Hoàng Tình - Chuyên gia nhân hiệu | Chốt sách chương 3 quyển sách Dạy Con Làm Giàu tập 11 - Robert T. Kiyosaki

Giá trị công bằng của ngành nghề kinh doanh hệ thống - Triệu Hoàng Tình - Chuyên gia nhân hiệu | Chốt sách chương 3 quyển sách Dạy Con Làm Giàu tập 11 - Robert T. Kiyosaki  Clb Đọc Sách 5h Sáng đọc quyển DẠY CON LÀM GIÀU - Robert Kiyosaki tập 1 | Ngày 14/01/2022 - Clb Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng. - Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h00. - Tình mời bạn tham gia vào Clb Đọc Sách cùng Tình nhé. Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm. - Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT Bạn muốn tham gia Clb Đọc Sách 5h sáng. Hãy bấm vào link bên dưới:  https://m.me/ClbDocSach365 Hoặc  Zalo/SMS/Call cho tôi: 0961603331 Email: NhuanTriLuu@gmail.com Facebook Nhóm: https://www.facebook.com/groups/clbdocsach365 Fanpage: https://www.facebook.com/ClbDocSach365/ Podcast: - Spotify: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT - Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng/id1577607468 - Listen note: https://www.listennotes.com/podcasts/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-5Au4di93GU0/ - Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82Mjk1NTNkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw== Nghe thử một số buổi sinh hoạt của Clb Đọc Sách 5h sáng: - Video sinh hoạt ngày 13/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/1375952982829750 - Video sinh hoạt ngày 14/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/4746507285432444 - Video sinh hoạt ngày 29/10/2021 Đọc quyển Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc - Braian Tracy: https://www.youtube.com/watch?v=b8YDVPrmeKM Đọc sách và dậy sớm chưa chắn cho bạn sự THÀNH CÔNG. Nhưng có một SỰ THẬT là tất cả những NGƯỜI THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC đều DẬY SỚM và ĐỌC SÁCH. Đăng ký kênh Youtube của Clb Đọc Sách 5h sáng tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC4isIC3nUXOIVieMD9OjL4Q

15m
Jun 23, 2022
Âm thanh thu hút TIỀN - VÀNG và SỰ MAY MẮN | Nghe mỗi ngày và thực hành kèm với Luật Hấp Dẫn

Âm thanh thu hút TIỀN - VÀNG và SỰ MAY MẮN | Nghe mỗi ngày và thực hành kèm với Luật Hấp Dẫn Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

33m
Apr 20, 2022
Muc đích sống là Sống Có Mục Đích - Triệu Hoàng Tình | CLB Đọc Sách 5h sáng (Chốt sách)

Muc đích sống là Sống Có Mục Đích - Triệu Hoàng Tình | CLB Đọc Sách 5h sáng (Chốt sách) Clb Đọc Sách 5h Sáng đọc quyển DẠY CON LÀM GIÀU - Robert Kiyosaki tập 1 | Ngày 14/01/2022 - Clb Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng. - Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h00. - Tình mời bạn tham gia vào Clb Đọc Sách cùng Tình nhé. Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm. - Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT Bạn muốn tham gia Clb Đọc Sách 5h sáng. Hãy bấm vào link bên dưới:  https://m.me/ClbDocSach365 Hoặc  Zalo/SMS/Call cho tôi: 0961603331 Email: NhuanTriLuu@gmail.com Facebook Nhóm: https://www.facebook.com/groups/clbdocsach365 Fanpage: https://www.facebook.com/ClbDocSach365/ Podcast: - Spotify: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT - Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng/id1577607468 - Listen note: https://www.listennotes.com/podcasts/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-5Au4di93GU0/ - Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82Mjk1NTNkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw== Nghe thử một số buổi sinh hoạt của Clb Đọc Sách 5h sáng: - Video sinh hoạt ngày 13/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/1375952982829750 - Video sinh hoạt ngày 14/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/4746507285432444 - Video sinh hoạt ngày 29/10/2021 Đọc quyển Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc - Braian Tracy: https://www.youtube.com/watch?v=b8YDVPrmeKM Đọc sách và dậy sớm chưa chắn cho bạn sự THÀNH CÔNG. Nhưng có một SỰ THẬT là tất cả những NGƯỜI THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC đều DẬY SỚM và ĐỌC SÁCH. Đăng ký kênh Youtube của Clb Đọc Sách 5h sáng tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC4isIC3nUXOIVieMD9OjL4Q

25m
Apr 01, 2022
NIỀM TIN - Bí quyết vượt qua mọi khó khăn | Rich Devos

NIỀM TIN - Bí quyết vượt qua mọi khó khăn | Rich Devos Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Hoặc bạn có thể truy cập đường link và đăng ký tìm hiểu: https://bit.ly/thamgiafree Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

32m
Mar 13, 2022
Bí quyết phát triển KỸ NĂNG SỐNG mỗi ngày | Triệu Hoàng Tình sáng lập câu lạc bộ đọc sách 5h sáng

Bí quyết phát triển KỸ NĂNG SỐNG mỗi ngày | Triệu Hoàng Tình sáng lập câu lạc bộ đọc sách 5h sáng Clb Đọc Sách 5h Sáng đọc quyển DẠY CON LÀM GIÀU - Robert Kiyosaki tập 1 | Ngày 14/01/2022 - Clb Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng. - Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h00. - Tình mời bạn tham gia vào Clb Đọc Sách cùng Tình nhé. Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm. - Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT Bạn muốn tham gia Clb Đọc Sách 5h sáng. Hãy bấm vào link bên dưới:  https://m.me/ClbDocSach365 Hoặc  Zalo/SMS/Call cho tôi: 0961603331 Email: NhuanTriLuu@gmail.com Facebook Nhóm: https://www.facebook.com/groups/clbdocsach365 Fanpage: https://www.facebook.com/ClbDocSach365/ Podcast: - Spotify: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT - Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng/id1577607468 - Listen note: https://www.listennotes.com/podcasts/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-5Au4di93GU0/ - Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82Mjk1NTNkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw== Nghe thử một số buổi sinh hoạt của Clb Đọc Sách 5h sáng: - Video sinh hoạt ngày 13/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/1375952982829750 - Video sinh hoạt ngày 14/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/4746507285432444 - Video sinh hoạt ngày 29/10/2021 Đọc quyển Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc - Braian Tracy: https://www.youtube.com/watch?v=b8YDVPrmeKM Đọc sách và dậy sớm chưa chắn cho bạn sự THÀNH CÔNG. Nhưng có một SỰ THẬT là tất cả những NGƯỜI THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC đều DẬY SỚM và ĐỌC SÁCH. Đăng ký kênh Youtube của Clb Đọc Sách 5h sáng tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC4isIC3nUXOIVieMD9OjL4Q

32m
Feb 18, 2022
[P10] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 10. Nụ cười là định luật bất hủ | Thay bạn viết lại câu chuyện thành công

[P10] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 10. Nụ cười là định luật bất hủ | Thay bạn viết lại câu chuyện thành công Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

7m
Feb 17, 2022
[P9] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 9. Giảng O.P.P bên giường bệnh | Thay bạn viết lên câu chuyện thành công

[P9] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 9. Giảng O.P.P bên giường bệnh | Thay bạn viết lên câu chuyện thành công Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

8m
Feb 17, 2022
[P8] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 8. Chia sẻ không bằng lời nói | Thay bạn viết lên câu chuyện thành công của bạn

[P8] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 8. Chia sẻ không bằng lời nói | Thay bạn viết lên câu chuyện thành công của bạn Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

10m
Feb 17, 2022
[P7] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 7. Họp tại nhà vào lúc 3 giờ rưỡi sáng | Câu chuyện thành công - Viết lại câu chuyện thành công của bạn

[P7] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng. Phần 7. Họp tại nhà vào lúc 3 giờ rưỡi sáng | Câu chuyện thành công - Viết lại câu chuyện thành công của bạn Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

9m
Feb 17, 2022
[P6] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 6: Bạn không phải người làm ăn | Câu chuyện thành công - Thay bạn viết lại câu chuyện thành công

[P6] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 6: Bạn không phải người làm ăn | Câu chuyện thành công - Thay bạn viết lại câu chuyện thành công Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

8m
Feb 17, 2022
[P5] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng | Phần 5: Chai L.O.C trong tờ báo | Câu chuyên thành công - Viết lại câu chuyện thành công của bạn

[P5] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng | Phần 5: Chai L.O.C trong tờ báo | Câu chuyên thành công - Viết lại câu chuyện thành công của bạn Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

13m
Feb 17, 2022
[P4] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 4. Ngày trọng đại | Ghi lại câu chuyện thành công của bạn.

[P4] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 4. Ngày trọng đại | Ghi lại câu chuyện thành công của bạn. Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

13m
Feb 17, 2022
[P3] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 3 - Rủ bạn là sự khởi đầu của tất cả | Cậu chuyên thành công - Thay bạn viết lại câu chuyện thành công.

[P3] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 3 - Rủ bạn là sự khởi đầu của tất cả | Cậu chuyên thành công - Thay bạn viết lại câu chuyện thành công. Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

15m
Feb 17, 2022
[P2] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 2 - Làm việc ở quán rượu | Cậu chuyện Thành Công - Thay bạn việc lại câu chuyên thành công.

[P2] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 2 - Làm việc ở quán rượu | Cậu chuyện Thành Công -  Thay bạn việc lại câu chuyên thành công. Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

14m
Feb 17, 2022
[P1] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 1 - Lời nói đầu | Câu chuyện thành công - Thay bạn viết lại câu chuyện thành công

[P1] Câu chuyện FCA Hứa Húc Thăng - Phần 1 - Lời nói đầu | Câu chuyện thành công - Thay bạn viết lại câu chuyện thành công Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội Dự án Tiêu Dùng Thông Minh | Biến chi phí tiêu dùng thành VỐN để khởi nghiệp Team Prosumer - Tiêu dùng thông minh, thành công toàn diện. Tôi là Triệu Hoàng Tình là nhà phân phối Amway. - Tôi tìm các leader để cùng nhau hợp tác, phát triển và đạt những danh hiệu cao nhất trong Amway. - Thu nhập không giới hạn lên tới hơn 2,5 tỷ đồng/tháng tại Amway. - Du lịch khắp nơi trên thế giới hằng năm với chế độ từ 5 sao trở lên - Được kế thừa tất cả thị trường, danh hiệu và thu nhập cho thế hệ sau. - Và còn nhiều giá trị nhân văn khác mà tôi cam kết với bạn rằng ngoài môi trường Amway thì không có bất cứ nơi đâu có thể có được.! Nếu bạn có cùng tư duy giống tôi. Vậy hãy cùng tôi làm điều này nhé. và Chúng ta cùng nhau thực hiện. Zalo/SMS/Call cho tôi: 0938 970 129 - 0961603331 Email: FcTrieuHoangTinh@gmail.com Website: http://www.FcTrieuHoangTinh.com https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJVNGhSWHFYdVBEUXpMTXJWZEk4cTRjZmZOUXxBQ3Jtc0ttLUp6enVzV2NxVWFLQzQyQmphX3lpMkpsOVdRTktDeTFzOXhUdVp5UkVpZEZUUXNfTHhPanJIUTE5TkFtb2dMbkNxV2ltZ1VyNGlCZkp1djNDSGtYZmdrZWtlSW4xZ2xsVHd5STJRRjBkRHFFMG9WVQ&q=http%3A%2F%2Fwww.FcTrieuHoangTinh.com Cơ hội khởi nghiệp với Amway trong thời đại mới, thời đại thương mại mạng xã hội

6m
Feb 17, 2022
Tam giác vàng của một DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | Triệu Hoàng Tình sáng lập cậu lạc bộ Đọc Sách 5h sáng

Tam giác vàng của một DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | Triệu Hoàng Tình sáng lập cậu lạc bộ Đọc Sách 5h sáng Clb Đọc Sách 5h Sáng đọc quyển DẠY CON LÀM GIÀU - Robert Kiyosaki tập 1 | Ngày 14/01/2022 - Clb Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng. - Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h00. - Tình mời bạn tham gia vào Clb Đọc Sách cùng Tình nhé. Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm. - Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT Bạn muốn tham gia Clb Đọc Sách 5h sáng. Hãy bấm vào link bên dưới:  https://m.me/ClbDocSach365 Hoặc  Zalo/SMS/Call cho tôi: 0961603331 Email: NhuanTriLuu@gmail.com Facebook Nhóm: https://www.facebook.com/groups/clbdocsach365 Fanpage: https://www.facebook.com/ClbDocSach365/ Podcast: - Spotify: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT - Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng/id1577607468 - Listen note: https://www.listennotes.com/podcasts/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-5Au4di93GU0/ - Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82Mjk1NTNkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw== Nghe thử một số buổi sinh hoạt của Clb Đọc Sách 5h sáng: - Video sinh hoạt ngày 13/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/1375952982829750 - Video sinh hoạt ngày 14/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/4746507285432444 - Video sinh hoạt ngày 29/10/2021 Đọc quyển Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc - Braian Tracy: https://www.youtube.com/watch?v=b8YDVPrmeKM Đọc sách và dậy sớm chưa chắn cho bạn sự THÀNH CÔNG. Nhưng có một SỰ THẬT là tất cả những NGƯỜI THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC đều DẬY SỚM và ĐỌC SÁCH. Đăng ký kênh Youtube của Clb Đọc Sách 5h sáng tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC4isIC3nUXOIVieMD9OjL4Q

29m
Feb 08, 2022
03 Nguyên tắc ĐẦU TƯ ĐÚNG của 02 NHÀ TỶ PHÚ | Triệu Hoàng Tình sáng lập câu lạc bộ đọc sách 5h sáng

03 Nguyên tắc ĐẦU TƯ ĐÚNG của 02 NHÀ TỶ PHÚ | Triệu Hoàng Tình sáng lập câu lạc bộ đọc sách 5h sáng Clb Đọc Sách 5h Sáng đọc quyển DẠY CON LÀM GIÀU - Robert Kiyosaki tập 1 | Ngày 14/01/2022 - Clb Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng. - Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h00. - Tình mời bạn tham gia vào Clb Đọc Sách cùng Tình nhé. Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm. - Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT Bạn muốn tham gia Clb Đọc Sách 5h sáng. Hãy bấm vào link bên dưới:  https://m.me/ClbDocSach365 Hoặc  Zalo/SMS/Call cho tôi: 0961603331 Email: NhuanTriLuu@gmail.com Facebook Nhóm: https://www.facebook.com/groups/clbdocsach365 Fanpage: https://www.facebook.com/ClbDocSach365/ Podcast: - Spotify: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT - Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng/id1577607468 - Listen note: https://www.listennotes.com/podcasts/clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-clb-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ch-5h-s%C3%A1ng-5Au4di93GU0/ - Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82Mjk1NTNkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw== Nghe thử một số buổi sinh hoạt của Clb Đọc Sách 5h sáng: - Video sinh hoạt ngày 13/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/1375952982829750 - Video sinh hoạt ngày 14/01/2022 đọc quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1: https://www.facebook.com/baotranspa7/videos/4746507285432444 - Video sinh hoạt ngày 29/10/2021 Đọc quyển Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc - Braian Tracy: https://www.youtube.com/watch?v=b8YDVPrmeKM Đọc sách và dậy sớm chưa chắn cho bạn sự THÀNH CÔNG. Nhưng có một SỰ THẬT là tất cả những NGƯỜI THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC đều DẬY SỚM và ĐỌC SÁCH. Đăng ký kênh Youtube của Clb Đọc Sách 5h sáng tại đây: https://www.youtube.com/channel/UC4isIC3nUXOIVieMD9OjL4Q

28m
Feb 07, 2022