Truyện cổ tích Zangthalpa

Trong Suốt

About

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa

Available on

Community

10 episodes

Phần 12 - Đức Quán Thế Âm chỉ dạy cách nhẫn nhục thứ sáu

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Youtube: https://youtu.be/1Edw4lai5Go

25m
Mar 18, 2022
Phần 11 - Được thế thì còn gì bằng

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Youtube: https://youtu.be/6Ab39SKeWTI

30m
Mar 11, 2022
Phần 10 - Năm cách thực hành nhẫn nhục

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Youtube: https://youtu.be/zkmXtsIXeaI

31m
Mar 04, 2022
Phần 9 - Cốt tuỷ của giữ giới

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Youtube: https://youtu.be/M0r6c3d4s6E

19m
Feb 28, 2022
Phần 8 - Đến thần linh cũng phải giữ giới

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Phần 8 - Đến thần linh cũng phải giữ giới Youtube: https://youtu.be/iCFjsWRmXPE

11m
Feb 10, 2022
Phần 7 - Căn bản của giữ giới

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Phần 7 - Căn bản của giữ giới Youtube: https://youtu.be/ihc368N2GKs

12m
Feb 03, 2022
Phần 6 - Mọi lời chúc đều thành sự thật

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Phần 6 - Mọi lời chúc đều thành sự thật  Youtube: https://youtu.be/CuqxGhegJC4

27m
Jan 31, 2022
Phần 5 - Lời chúc thầm bí mật

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Phần 5 - Lời chúc thầm bí mật Youtube: https://youtu.be/0WpHeu1KLLA

12m
Jan 29, 2022
Phần 2 - Hòn đá đặt chân

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Phần 2 - Hòn đá đặt chân Youtube: https://youtu.be/RINqWUUxb2c

12m
Jan 25, 2022
Phần 1 - Tu sĩ chỉ biết kiếm tiền và du lịch

Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa Phần 1 - Tu sĩ chỉ biết kiếm tiền và du lịch Youtube: https://youtu.be/zp2DKypt4DY

8m
Jan 24, 2022