Podcast #11: Sức mạnh vô hình của lời nói - 2cetuichannel
SEP 24, 2021
Description Community
About

Quyền lựa chọn nói ra và im lặng là ở chúng ta. Có thể những điều bạn lựa chọn nói ra hôm nay, ngày mai đã cảm thấy vô cùng hối tiếc. Lời nói buông ra trong lúc ta nóng giận, đôi khi nó sẽ nằm mãi trong lòng của người khác. Lắm lúc bạn cũng có thể cho rằng chúng ta cần phải nói, nói ra những điều khó chịu này để giải toả đi hết những năng lượng tiêu cực trong lòng, nhưng thay vì góp ý để mọi chuyện suông sẻ hơn, thì thông thường chúng ta sẽ chọn cách chuyển hoá năng lượng xấu của mình sang người khác thông qua lời nói. Mình mong là, "Hãy khóc, hãy cười khi bạn muốn, nhưng đừng cứ muốn nói là lại nói hết ra, vì nó có thể gây nên sự tổn thương sâu sắc cho người khác.  #podcast2cetui #podcasttiengviet #2cetui 

Comments