Dám nghĩ nhỏ - 5 yếu tố giúp bạn thành người hạnh phúc
SEP 08
Description Community
About

Đường xa đi từng bước - Chuyện nhỏ nghĩ từng phần. Cuộc sống thì đầy áp lực, thế giới thì đầy cám dỗ, mà tâm trí con người thì lại thường tư duy theo lối mòn. Vậy nên, để hoàn thành các giấc mơ lớn, hãy bắt đầu sống khác đi bằng việc dám-nghĩ-nhỏ.

Support the show
Comments