Tập 4 - Hỏi Xiên Đáp Xẹo
OCT 16, 2021
Description Community
About

🍃Phụ nữ mình lâu lâu hay hỏi vu vơ, nhiều khi hơi phi thực tế, hỏi xong lại cười xoà 😚. Nhưng bạn có để ý không, nếu người trả lời thực sự đầu tư suy nghĩ thì dù là hỏi chơi nhưng câu trả lời rất thật thì nó vẫn đọng là nhiều suy nghĩ, có khi còn là những bài học 🌱.


Tập này Như và Chi cùng đưa nhau đến vùng đất vu vơ mà không hoang vu ấy, các bạn cùng đón nghe 2 tụi mình tung hứng với nhau nhé. 

Comments