#24 Động lực có luôn đến từ bên trong?
OCT 05, 2022
Description Community
About

Đâu đó, thì chúng ta hay nghe bảo là: nếu mình đam mê một điều gì đó, thì mình sẽ có một động lực đến từ bên trong, gọi là động lực nội tại để thực hiện việc đó. Và đây là một động lực bền vững. Ngược lại, nếu mình chỉ học, chỉ làm vì động lực bên ngoài, thì khi không có điều đó, mình sẽ không làm nữa, và nó không bền vững. 
Nghe qua thì rất hay, rất mang tính giáo dục. Nhưng ở đây, tôi có hai câu hỏi:


CÂU HỎI 1: Như thế nào thì được gọi là "động lực đến từ bên trong"?


CÂU HỎI 2: Có phải chỉ nên khuyến khích động lực bên trong, loại bỏ hoàn toàn động lực bên ngoài?


Hãy cùng nghe nhé! 
Rèn luyện một điểm mạnh, có thể là sự kết hợp của cả động lực bên trong và bên ngoài - Thực hành bền chí và biết ơn.

Comments