Si-sừn HIGH #1 AM BACKKKKKKKK
OCT 12, 2021
Description Community
About

WHATSUPPPPP!!! Sau một thời gian dài không update gì mới, không có tập nào ra mắt.... Cuối cùng sau 7749 ngày CHIT CHAT CÙNG TRANG HẠ đã trở lại!!!! Tại sao host lại ngừng làm podcast? Lí do bệnh tật gì ư? Hay có việc gì xảy ra? Và phần mới này, bạn có thể mong chờ điều gì? Hãy cùng lắng nghe lời thú tội!

Comments