026: bong bóng của bạn có hình dạng gì?
FEB 19, 2021
Description Community
About
Mỗi người chúng ta, dẫu vô tình hay cố ý thì cũng đều đang sống trong một bong bóng truyền thông của riêng mình. Chiếc bong bóng ấy nhào nặn thế giới quan của ta, khiến ta yêu mến, ngưỡng mộ, hay ghét bỏ một ai đó, dần dần thay đổi cách ta nhìn nhận một sự vật sự việc nào đó. Vậy thì, bong bóng của bạn có hình dạng như thế nào?
Comments