032. nữ quyền đấu tranh cho nam giới như thế nào?
MAY 28, 2021
Description Community
About
Tuy được gọi là "nữ quyền" nhưng những mục tiêu mà phong trào đấu tranh này hướng tới không chỉ để bảo vệ và nâng đỡ phụ nữ. Trong kỳ podcast này, mình muốn đưa ra một góc nhìn ít được khai thác của "nữ quyền" – đó là lý do vì sao không chỉ phụ nữ mới cần tham gia phong trào này. Đơn giản, vì đấu tranh cho "nữ quyền" cũng chính là đấu tranh cho nam giới. Trải nghiệm Fonos cùng Meomeo nhé: https://fonos.link/meomeotalks
Comments