Vấp ngã đầu tiên
JUN 29, 2021
Play
Description Community
About

Đại học cũng chỉ là một ngưỡng cửa. Nếu không mở được cánh cửa này, thì chúng ta hãy mở thử những cánh cửa khác.

Comments