#15. Giao tiếp kết nối trái tim – [P2] Cách thể hiện nhu cầu
AUG 29, 2021
Description Community
About

Các kênh khác của mình:

- Kênh podcastĐi Để Chạm- một kênh trải nghiệm du lịch

- Blog:https://hanhphuctronxoe.com/

- Youtube:Hạnh phúc tròn xoe

Đằng sau mọi cảm xúc đều có một nhu cầu nhất định, thế nhưng thay vì kết nối trực tiếp với nhu cầu của mình thì chúng ta lại thường đổ lỗi và sử dụng những ngôn từ gây sát thương với đối phương.

Comments