Neuralink là công ty gì?
AUG 28, 2021
Description Community
About

Được thành lập vào năm 2016, Neuralink là một công ty công nghệ khoa học thần kinh tập trung vào việc xây dựng các hệ thống với các sợi siêu mỏng mang điện cực.
Website: https://trituenhantao.io


Cộng đồng trí tuệ nhân tạo: https://www.facebook.com/groups/trituenhantao.io/

Comments