#58: Hustle Culture - Nói về văn hoá bán mình cho công việc
AUG 23, 2022
Description Community
About

Đến với episode 58, mình muốn chia sẻ với mọi người một chút về văn hoá bán mình cho công việc dưới góc nhìn của tâm lý xã hội học. Hustle culture được định nghĩa và định hình như thế nào? Vì sao thế hệ trẻ, đặc biệt là genZ có lẽ dễ bị ảnh hưởng hơn bởi áp lực của văn hoá bán mình cho công việc? Và lúc nào thì chúng ta nhận biết bản thân đang cần lùi lại và quay về trạng thái hấp thụ năng lượng hơn là đốt cạn chính mình?


Theo dõi Amateur Psychology qua website: https://amateurpsychologytaymohocdoibangtamlyhoc.com


Mua sách Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều: https://bit.ly/hanhtinhcuamotkenghinhieu_tiki

Comments