S02E16: Đánh đổi tất cả để kiếm tiền, liệu có đáng?
AUG 26, 2022
Description Community
About

Trong những năm tháng tuổi 20, đừng cố gắng kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá. Điều đó không có nghĩa là tiền không quan trọng. Chỉ có điều, đồng tiền nhiều khi bắt người trẻ chúng ta phải trả giá nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại các kênh của anh:


www.facebook.com/AnhChuHuongNghiep


www.youtube.com/AnhChuHuongNghiep


www.instagram.com/duong.harvard


www.tiktok.com/@duong.harvard


www.anhchuhuongnghiep.com

Comments