#32 (P2): GIÁO VIÊN - Không chỉ là "Nghề", mà còn là "Lối sống"
SEP 12, 2022
Description Community
About

Vì sao làm giáo viên không chỉ là "Nghề", mà còn là "Lối sống"? Phần 2 này sẽ giải nghĩa tiêu đề mà tụi mình đã đặt ra, cũng như gợi mở những trăn trở, suy nghĩ của khách mời khi đã đặt công việc đằng sau cánh cửa.

Dòng thời gian (P2): Cảm ngành

(00:00:32) - Giáo viên không chỉ là "Nghề", mà còn là "Lối sống"

(00:15:13) - Có phải ở nước ngoài thì giáo viên và học sinh đều có tiếng nói ngang nhau?

(00:20:36) - Những khó khăn của khách mời khi là một giáo viên châu Á ở đất nước phương Tây

(00:30:41) - Vì sao khách mời chọn tạm dừng hành trình Sư của mình?

(00:38:01) - Lời nhắn gửi của khách mời đến những Giáo viên tương lai. 

Comments