Chương 3: Cô Phong Thập Tam Kiếm - Kiếm Đạo Độc Tôn
JUL 17, 2020
Description Community
About

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Đạo Độc Tôn, trong tập này, chúng ta cùng quay lại với Chương 3: Cô Phong Thập Tam Kiếm.


Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần bắt đầu quá trình tu luyện khô khan và đơn điệu.


Vận khí, bước, vung kiếm, rung tay...


Chỉ mất một ngày, Diệp Trần đã sơ bộ thi triển Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứ chín "Dạ Quang Động", một kiếm vừa xuất, kiếm quang u ám như nước khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không thể thích ứng, luận uy lực, trên cơ bản đạt đến trình độ nhân cực trung giai, tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất hiện tại của Diệp Trần.


Buổi sáng đến, buổi tối trở lại, không hay không biết, ba ngày trôi qua.

Comments