#47: Why we procastinate - Nói về thói trì hoãn
APR 24, 2022
Description Community
About

Đến với episode 47 ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về thói trì hoãn, vì sao chúng ta có xu hướng trì hoãn và làm sao để có thể thoát ra khỏi lối suy nghĩ này để thực sự bắt tay vào làm việc hiệu quả và sử dụng thời gian một cách năng suất để không phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi chuẩn bị lên giường đi ngủ vào cuối ngày.


Theo dõi Amateur Psychology ở các nền tảng khác: https://linktr.ee/nguyendoanminhthu

Comments