Mạng Vũ Trụ - Thu vien Thien Van
JUN 01, 2022
Description Community
About

Mạng Vũ Trụ - Thu vien Thien Van

Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và góp ý

Thông tin chi tiết:   https://docs.google.com/document/d/1guKmW1ZHrTt_3zPwPqosFn295KOX_rjD3inqz9H30-M/edit?usp=sharing

Momo+VinID  037 366 9314

Paypal  https://bit.ly/3sXmljT (robinhieu@gmail.com)

Tham gia group FB tại: https://bit.ly/3jFjCai 

 

Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình

Thư Viện Thiên Văn: https://bit.ly/31Pg0vc

Hoang Hieu TVTV: https://bit.ly/31U0EW8 

Comments