Audrey – Hệ thống nhận dạng giọng nói đầu tiên
JAN 18, 2021
Description Community
About

Bạn có biết phần mềm nhận dạng giọng nói bắt đầu từ đâu và ai là người đã tiên phong mở đường cho những tiến bộ sau này? 

Comments