Bánh Xe Luân Hồi

Bánh Xe Luân Hồi

About

Chào mừng các bạn đến với Podcast về Phật học – Bánh Xe Luân Hồi.

Kênh podcast của mình sẽ đăng tải những bài giảng, lời dạy của các vị Thiền Sư, đặc biệt là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, một người mà mình cực kỳ quý mến và hết lòng ngưỡng mộ. Khi tìm kiếm các bài giảng của Thiền Sư trên các nền tảng podcast thì mình không thấy có kênh nào chia sẻ. Chính vì thế, với mong muốn các lời dạy, pháp thoại của Thiền Sư được lan toả mạnh mẽ đến người Việt Nam trong và ngoài nước . . .
-Mình mong những gì mình góp nhặt đây sẽ gúp bạn được ít nhiều gì đó, chỉ vậy thôi ...

https://linktr.ee/banhxeluanhoi

Available on

Community

39 episodes

Phật Pháp Căn Bản Tập 36 - Không Có Đường Đi là Khổ - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 36 - Không Có Đường Đi là Khổ - TS Thích Nhất Hạnh (07-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 36 Làng Mai: https://bit.ly/38fWgYp

1h 51m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 35 - Lần Đầu và Lần Cuối - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 35 - Lần Đầu và Lần Cuối - TS Thích Nhất Hạnh (03-04-1994, XT, LM) - Link youtube tập 35 Làng Mai: bit.ly/3KEQFrT

1h 43m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 34 - Kinh Kim Cương - Chìa Khoá Đập Tan Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 34 - Kinh Kim Cương - Chìa Khoá Đập Tan Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh (31-03-1994) - Link youtube tập 34 Làng Mai: https://bit.ly/3LZVcqf

1h 32m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 33 - Khổ vì Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 33 - Khổ vì Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh (27-03-1994, Xóm Hạ, Làng Mai) - Link youtube tập 33 Làng Mai: https://bit.ly/3Furpn4

1h 29m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 32 - Vượt Qua Cảm Xúc Tiêu Cực - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 32 - Vượt Qua Cảm Xúc Tiêu Cực - TS Thích Nhất Hạnh (24-03-1994, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 32 Làng Mai: https://bit.ly/3w8PLQt

1h 25m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 31 - Lo Lắng là Căn Bệnh của Thời Đại - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 31 - Lo Lắng là Căn Bệnh của Thời Đại - TS Thích Nhất Hạnh (20-3-1994, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 31 Làng Mai: https://bit.ly/3Fukg6p

1h 25m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 30 - Hầm Lửa thành Hồ Sen - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 30 - Hầm Lửa thành Hồ Sen - TS Thích Nhất Hạnh (17-03-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 30 Làng Mai: https://bit.ly/3FAmMrB

1h 41m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 29 - Chỉ và Quán - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 29 - Chỉ và Quán - TS Thích Nhất Hạnh (13-03-1994, Xóm Hạ, Làng Mai) - Link youtube tập 29 Làng Mai: https://bit.ly/3ytj81q

1h 45m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 28 - Tiếp Xúc và Trị Liệu - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 28 - Tiếp Xúc và Trị Liệu - TS Thích Nhất Hạnh (10-3-1994, X Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 28 Làng Mai: https://bit.ly/3Fv2WOx

1h 45m
May 10, 2022
Phật Pháp Căn Bản Tập 27 - Những Lợi Lạc của Chánh Niệm - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 27 - Những Lợi Lạc của Chánh Niệm - TS Thích Nhất Hạnh (6-3-19994, XH, LM) - Link youtube tập 27 Làng Mai: https://bit.ly/3Dicg6e

1h 37m
Oct 06, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 26 - Ngũ Uẩn và Thiền Ăn - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 26 - Ngũ Uẩn và Thiền Ăn - TS Thích Nhất Hạnh (03-03-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 26 Làng Mai: https://bit.ly/3FdlNNr

1h 31m
Oct 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 25 - Can Đảm Nhìn Vào Khổ Đau - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 25 - Can Đảm Nhìn Vào Khổ Đau - TS Thích Nhất Hạnh (20-02-1994, Xóm Hạ, Làng Mai) - Link youtube tập 25 Làng Mai: https://bit.ly/3zOVjhl

58m
Sep 28, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 24 - Niềm Tin Nơi Tam Bảo - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 24 - Niềm Tin Nơi Tam Bảo - TS Thích Nhất Hạnh (17-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 24 Làng Mai: https://bit.ly/3ENeOdX

1h 40m
Sep 25, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 23 - Bốn Tâm Vô Lượng - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 23 - Bốn Tâm Vô Lượng - TS Thích Nhất Hạnh (13-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 23 Làng Mai: https://bit.ly/2XVeM2X

1h 30m
Sep 24, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 22 - Chân Tâm Duyên Sinh - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 22 - Chân Tâm Duyên Sinh - TS Thích Nhất Hạnh (06-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 22 Làng Mai: https://bit.ly/3nXj0lw

1h 56m
Sep 22, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 21 - Giáo Lý Nhân Duyên - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 21 - Giáo Lý Nhân Duyên - TS Thích Nhất Hạnh(03-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 21 Làng Mai: https://bit.ly/2MRou0H

2h 20m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 20 - Cánh Cửa Giải Thoát Thứ Ba-Vô Táct - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 20 - Cánh Cửa Giải Thoát Thứ Ba-Vô Tác - TS Thích Nhất Hạnh(30-1-1994, LM) - Link youtube tập 20 Làng Mai: https://bit.ly/2YGjKNW

1h 30m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 19 - Ba Cánh Cửa Giải Thoát - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 19 - Ba Cánh Cửa Giải Thoát - TS Thích Nhất Hạnh(27-1-1994, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 19 Làng Mai: https://bit.ly/3tsfIHe

1h 28m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 18 - Ta Đang Làm Gì Đây? Năm Pháp Thiền Lạy - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 18 - Ta Đang Làm Gì Đây? Năm Pháp Thiền Lạy - TS Thích Nhất Hạnh(23-1-1994) - Link youtube tập 18 Làng Mai: https://bit.ly/2MYdmPG

1h 16m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 17 - Tam Pháp Ấn - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 17 - Tam Pháp Ấn - TS Thích Nhất Hạnh(20-1-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 17 Làng Mai: https://bit.ly/39KPZlm

1h 40m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 16 - Quán Niệm về Pháp - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 16 - Quán Niệm về Pháp - TS Thích Nhất Hạnh(13-1-1994, LM) - Link youtube tập 16 Làng Mai: https://bit.ly/36GbMJa

1h 16m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 15 - Quán Chiếu Tâm Hành - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 15 - Quán Chiếu Tâm Hành - TS Thích Nhất Hạnh(09-01-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 15 Làng Mai: https://bit.ly/2Lh4T9x

1h 2m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 14 - Quán Chiếu Cảm Thọ - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 14 - Quán Chiếu Cảm Thọ - TS Thích Nhất Hạnh(19-12-1993, XM, Làng Mai) - Link youtube tập 14 Làng Mai: https://bit.ly/39JValF

1h 17m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 12 - Chánh Niệm và Năm Giới - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 12 - Chánh Niệm và Năm Giới - TS Thích Nhất Hạnh(19-12-1993, XM, Làng Mai) - Link youtube tập 12 Làng Mai: https://bit.ly/3tqQusI

1h 19m
Feb 04, 2021
Phật Pháp Căn Bản Tập 11 - Chánh Niệm (Phần II) - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 11 - Chánh Niệm (Phần II) - TS Thích Nhất Hạnh(26-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 11 Làng Mai: https://bit.ly/3cw1Gyg

1h 33m
Feb 01, 2021
Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 4 (phần cuối) [ 33 - 44 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 4 (phần cuối) [ 33 - 44 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4

5h 32m
Dec 05, 2020
Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 3 [ 23 - 32 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 3 [ 23 - 32 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4

2h 53m
Dec 05, 2020
Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 2 [ 13 - 22 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 2 [ 13 - 22 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4

5h 34m
Dec 05, 2020
Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 1 [ 1 - 12 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 1 [ 1 - 12 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4

5h 32m
Dec 05, 2020
Phật Pháp Căn Bản Tập 10 - Chánh Niệm (Phần I) - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 10 - Chánh Niệm (Phần I) - TS Thích Nhất Hạnh(23-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 10 Làng Mai: https://bit.ly/39GuMcM

1h 20m
Dec 02, 2020