Căn Trần Blog

cantran.net

About

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để biết thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Available on

Community

29 episodes

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 9)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 27, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 8)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 27, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 7)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 6)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 5)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 4)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 3)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 2)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 1)

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 26, 2022
Người phụ nữ ngồi thiền đẩy lùi tế bào ung thư và hàng loạt căn bệnh

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 25, 2022
Người phụ nữ thần kỳ thoát khỏi ung thư nhờ ngồi thiền trường sinh học

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 25, 2022
Ngồi thiền chữa bệnh ở Nha Trang

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 25, 2022
Chữa bệnh bằng phương pháp ứng dụng trường sinh học (kỳ 2): Người được mệnh danh “bà tiên áo trắng”

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 25, 2022
Trường sinh học, nơi còn lại tình người

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Họ đã khỏi bệnh “thần kỳ” ra sao?

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Chữa bệnh bằng năng lượng sinh học – báo Vnexpress

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Bí ẩn năng lượng trường sinh học

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Reiki: Phương pháp chữa lành bằng năng lượng

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Giá trị của môn trường sinh học là thay đổi tâm tính con người

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Trường Sinh Học còn có nghĩa là học để hy sinh trường kỳ

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Từ một người chờ chết vì ung thư đến mở lớp dạy ứng dụng trường sinh học

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 24, 2022
Lý thuyết ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 23, 2022
Trường sinh học dưới góc nhìn khoa học

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để biết thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 22, 2022
Thiền chữa bệnh như thế nào?

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 21, 2022
Chúng ta đã từng bất lực nhìn người thân chống chọi với cơn bệnh..

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 21, 2022
Ngồi thiền chữa ung thư sau 3 tháng và cái kết

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 21, 2022
Mô hình chữa bệnh hiệu quả bằng năng lượng trường sinh học

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

10m
Jun 21, 2022
Chữa bệnh bằng phương pháp ứng dụng trường sinh học (kỳ 3): Điều kì diệu của con người

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 21, 2022
Tiểu sử môn học thiền trường sinh học Dasira Narada, cập nhật năm 2022

Bạn đang nghe chuyên mục: Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại Căn Trần Blog. Truy cập website www.cantran.net để đăng ký học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

1s
Jun 21, 2022