ROCKWOOL Fonden Podcast

ROCKWOOL Fonden

About

ROCKWOOL Fonden leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

Available on

Community

40 episodes

39. Sporene efter finanskrisen

Finanskrisen betød et meget markant tilbageslag i vores økonomi, som ledte til en efterfølgende recession med en længerevarende tilbagegang i beskæftigelsen. Men hvor lange spor trak finanskrisen, og hvad betød tilbageslaget og den store tilbagegang i beskæftigelsen? En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sætter lys på årtiet efter finanskrisen og hvem, der især har haft udfordringer med at bringe sig tilbage efter krisen. I podcasten har vi besøg af cheføkonom og forsker Anders Bruun Jonassen, som står bag analysen, og hjælper os med at forstå resultaterne.

19m
Dec 07
38. Hvad stiller vi op med den aldrende befolkning?

Danmark og resten af Europa er udfordret af, at der bliver flere og flere ældre i vores befolkninger. Men hvor galt står det til, og hvad kommer det til at betyde for velfærd? Det var temaet for ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds årlige konference, som netop er afholdt. Lyt til de vigtigste pointer og konklusioner i denne podcast, hvor forskningschef Jan Rose Skaksen fortæller om oplæggene og løfter sløret for en helt ny analyse, som viser, at de ældre på arbejdsmarkedet klarer sig væsentligt bedre end tidligere.

32m
Nov 17
37. Social arv og et nyt syn på ressourcer

Får de kommende generationer det bedre end de nuværende – og hvor meget fylder den sociale arv? Hør i denne podcast, hvordan en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer en helt ny måde at opgøre velfærd og økonomiske ressourcer på. I podcasten fortæller medforfatter af analysen, forskningsprofessor Rasmus Landersø, om den nye undersøgelsesmetode og resultaterne af analysen, som giver os et endnu klarere billede af den sociale mobilitet.

29m
Oct 27
36. Bosætning og segregering i Danmark

Er vi et mere eller mindre opdelt land end for 35 år siden, når vi bl.a. kigger på etnicitet og indkomst? Hør i denne podcast om en ny bog, der præsenterer en række analyser og diskuterer problemstillinger i forbindelse med bosætning og segregering. I podcasten fortæller Marie Louise Schultz-Nielsen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Torben Tranæs fra VIVE om resultater og konklusioner fra bogen ‘Bosætning i Danmark - i et 35-årigt perspektiv’.

48m
Oct 06
36. Bosætning og segregering i Danmark

Er vi et mere eller mindre opdelt land end for 35 år siden, når vi bl.a. kigger på etnicitet og indkomst? Hør i denne podcast om en ny bog, der præsenterer en række analyser og diskuterer problemstillinger i forbindelse med bosætning og segregering. I podcasten fortæller Marie Louise Schultz-Nielsen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Torben Tranæs fra VIVE om resultater og konklusioner fra bogen ‘Bosætning i Danmark - i et 35-årigt perspektiv’.

48m
Oct 06
35. Ulighed, social mobilitet og offentlige overførsler

Bliver vi som befolkning mere eller mindre ulige i Danmark? En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed kortlægger, hvordan offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler påvirker uligheden i Danmark. Bl.a. viser analysen, at uligheden i disponibel indkomst er steget med 33 pct. på blot 25 år. Hør i denne podcast forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt forklare analysen og dens konklusioner.

27m
Sep 26
34. Velfærdsstaterne Danmark, Tyskland og Storbritannien

Hvor meget ligner velfærdssamfundene Danmark, Tyskland og Storbritannien hinanden - og hvad har landenes forskellige historiske udgangspunkter betydet for udviklingen fra 1960’erne til i dag? Det handler en ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om. I denne podcast forklarer forskningschef og medforfatter på bogen, Jan Rose Skaksen, om undersøgelserne og konklusionerne i bogen 'Velfærdsstat og befolkning i Danmark, Storbritannien og Tyskland’.

32m
Jun 27
33. Et aldrende Danmark II

Hvad betyder det for vores samfund og arbejdsmarked, at vi bliver væsentligt ældre, og at der bliver født færre børn? I den anden ud af to podcasts om ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds bog ‘Et aldrende Danmark’ diskuterer Bjarne Hastrup fra Ældresagen og Erik Simonsen fra DA bogens konklusioner og resultater.

33m
Jun 22
32. Et aldrende Danmark I

Vi bliver ældre, og der bliver født færre børn. Det kan få en række konsekvenser for vores samfund, som hidtil har været begunstiget af, at hver ny årgang har været både større og bedre uddannet end de årgange, der er gået på pension. I den første ud af to podcasts om ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds bog ‘Et aldrende Danmark’ fortæller en af bogens forfattere, professor Torben M. Andersen om bogens konklusioner og resultater.

34m
Jun 22
31. Straf og afsoning II

Nye undersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at besøg i fængslet ikke har den store effekt for de indsattes evne til rehabilitering. Til gengæld har fædres fængsling store uddannelsesmæssige konsekvenser for deres børn. I den anden podcast om fængsel og straf diskuterer retsordfører og formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund og retsordfører for SF, Karina Lorenzen de politiske perspektiver på undersøgelsernes konklusioner. 

24m
Apr 21
30. Straf og afsoning I

Hvad betyder kontakten til familien, når man bliver fængslet, og hvilke konsekvenser har det for børnenes fremtid, at deres fædre er i fængsel? I den første ud af to podcasts om straf og afsoning fortæller forsker Anne Sofie Tegner Anker og forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fonden om en række nye undersøgelser og deres konklusioner.

36m
Apr 01
29. Flygtninge og danskundervisning

Boligområder, beskæftigelse og oprindelsesland spiller ind på, hvor mange flygtninge der deltager i og gennemfører danskundervisning. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fonden. I denne podcast fortæller seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen om undersøgelsen, og hvad vi kan bruge resultaterne til.

21m
Jan 13
28. Hverdagen under nedlukningen

Familiemedlemmer håndterede den nye dagligdag under coronanedlukningen på forskellig vis. En ny undersøgelse fra VIVE, som er finansieret af ROCKWOOL Fonden, giver et billede af, hvordan vi blev påvirket, da den første coronanedlukning i 2020 vendte op og ned på vores hverdag og fornemmelse af tid.  I en ny podcast fortæller seniorforsker Jeanette Østergaard fra VIVE om undersøgelsen, og hvad vi kan bruge indsigterne til.

27m
Jan 05
27. Corona og forventet levetid

En ny analyse viser, at den forventede levealder er faldet i 27 ud af 29 undersøgte lande under coronapandemien. I Danmark og Norge er den modsat steget. Hør forskerne José Manuel Aburto og Ilya Kashnitsky fra Syddansk Universitet fortælle om analysen, og hvad vi kan bruge den til. Analysen, som er støttet af ROCKWOOL Fonden, er lavet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Oxford University.

25m
Nov 04, 2021
26. Unge indvandreres uddannelses- og ægteskabsmønstre

I løbet af de seneste 25 år er der sket en markant udvikling inden for uddannelses- og ægteskabsmønstre for unge med ikke-vestlig baggrund. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden, som i denne podcast introduceres af seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen. Hør også Samira Nawa (R) og Rasmus Stoklund (S) diskutere analysens resultater. Find analysen her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/unge-med-ikke-vestlig-baggrund-uddanner-sig-i-laengere-tid-og-gifter-sig-senere/

43m
Apr 17, 2021
25. Social arv i uddannelse

En ny, stor analyse peger på, at social arv på ny har fået stor betydning for unges uddannelse, og at uddannelsesniveauet trækker tråde til, hvordan vi klarer os på en række andre parametre i tilværelsen. I ROCKWOOL Fondens podcast fortæller forskningsleder Rasmus Landersø om analysen og konklusionerne i forskningsrapporten, der er lavet i samarbejdet med Københavns Universitet. Find analysen her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/den-sociale-arv-i-uddannelse-er-steget-markant-gennem-de-sidste-20-aar/

21m
Feb 24, 2021
24. Valg af ungdomsuddannelse

Gymnasium eller erhvervsskole? En ny analyse viser, at unge er gode til at vælge den uddannelse, der vil give dem flest økonomiske fordele i fremtiden. I denne podcast fortæller forskningsleder Eskil Heinesen om ROCKWOOL Fondens analyse og konklusioner. I podcasten debatterer også formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, og Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Find analysen her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/unges-valg-af-ungdomsuddannelser-giver-oekonomiske-fordele/

1s
Feb 02, 2021
23. Risiko for stress og depression under den første corona-nedlukning

At danske børnefamiliers risiko for at udvikle stress og depression faldt og at hverdagen blev nemmere, da Danmark lukkede ned for første gang tilbage i marts 2020, er blot en af en række usædvanlige konklusioner fra en ny analyse foretaget af ROCKWOOL Fonden. Lyt med, når forskningsleder Lars Højsgaard Andersen fortæller om danskernes velbefindende før, under og efter den første corona-nedlukning. I podcasten deltager også viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen.

43m
Dec 21, 2020
22. Mental sundhed i Danmark

Unge danskerne har større og større psykiske problemer, og fra tidligere at have været opfattet som et “12-talspige-problem” viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fonden, at langt flere unge mænd kæmper med det mentale helbred. Lyt med, når forskningsleder Signe Hald Andersen fortæller om fondens nye analyse om unge danskeres mentale sundhed. I podcasten deltager også regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og borgmester i Greve Pernille Beckmann (V).

42m
Dec 16, 2020
21. De skandinaviske velfærdsstater

Hvor meget ligner Skandinaviens velfærdssamfund hinanden, og er vi mere ens nu end for 60 år siden? Lyt til forskningschef Jan Rose Skaksen, som fortæller om fondens seneste bog “Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien” og dens vigtigste konklusioner. I podcasten deltager også Bertel Haarder (V) og Camilla Fabricius (S), som begge sidder i Nordisk Råd, og som kommenterer og perspektiverer bogens pointer og giver deres bud på den skandinaviske velfærdsstats fremtid.

36m
Sep 29, 2020
20. Evaluering af trivselsindsatsen Perspekt 2.0

Både lærere og elever tog godt imod trivselsindsatsen Perspekt 2.0, da undervisningsforløbet blev afprøvet på 70 danske skoler i 2018/19. Alligevel havde indsatsen ikke nogen effekt på elevernes sociale trivsel. Senior evalueringsøkonom Anna Folke Larsen fra fondens interventionsenhed og økonomiprofessor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet fortæller, hvorfor effekten udeblev og om, hvordan den sociale trivsel i folkeskolen ser ud i dag.

24m
Sep 22, 2020
19. Sociale forskelle i sundhed

En ny analyse fra ROCKWOOL Fonden viser, at Danmark har større sociale forskelle og større social arv i vores sundhed end fx Polen, Slovakiet og Rumænien. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast er forsker Anders Hjorth-Trolle kommet i studiet for at fortælle om analysen.

16m
Sep 06, 2020
18. Sproglig understøttelse, lærerkvalitet og sociale forskelle i barndommen

Er det forældrenes egen indsats derhjemme, kvaliteten i skolen eller de tidlige år i børnehaven, som afgør, hvor fagligt stærke, vores børn bliver? En ny analyse, som ROCKWOOL Fonden har lavet i samarbejde med Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter, har undersøgt en lang række aspekter omkring børns indlæring. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller seniorforsker Rasmus Landersø om resultaterne fra analysen.

26m
Aug 11, 2020
17. Økonomisk eksklusion blandt børn i Danmark

Hvert 9. barn i Danmark kan forvente at vokse op i et økonomisk ekskluderet hjem, hvor forældrene er uden job og har få økonomiske midler. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller seniorforsker Peter Fallesen om analysen.

14m
Jun 13, 2020
16. Konsekvenser af integrationsydelsen

Integrationsydelsen blev indført i 2015 for at få flere flygtningen i beskæftigelse. Men er flere rent faktisk kommet ud på arbejdsmarkedet, og hvilke afledte effekter har integrationsydelsen ellers haft for de mennesker, der var omfattet af indgrebet? Det har ROCKWOOL Fonden undersøgt i en ny analyse. I denne udgave af ROCKWOOL Fondens podcast fortæller forskningsleder Jacob Nielsen Arendt om resultaterne af analysen.

1s
May 10, 2020
15. Systeminnovation II

En central begivenhed i dette års systeminnovations-initiativ fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er en konference, som afholdes 25. marts 2020. På konferencen får fonden besøg af en række kendte internationale praktikere, der gennem deres arbejde er lykkedes med at rykke ved systemer og har transformeret, hvordan deres samfund ser og handler på komplekse velfærdsudfordringer.

1s
Mar 09, 2020
14. Systeminnovation I

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har i år igangsat et initiativ for at undersøge, hvordan der kan arbejdes mere effektivt og metodisk med systeminnovation. Tanken er, at kun ved at se på, hvordan systemer kan arbejde bedre sammen, kan tilbagevendende udfordringer i samfundet løses. I denne indledende podcast fortæller interventionschef Helene Bie Lilleør, social innovationsleder Jennie Winhall og ekspert i systeminnovation Charles Leadbeater om systeminnovation og dette års initiativ. Podcasten er på engelsk.

1s
Mar 09, 2020
13. Effekten af aktivering

Indsatser til at sikre kvalifikationer og motivation hos ledige danskere har udgjort en hjørnesten i dansk arbejdsmarkedspolitik gennem de sidste 25 år. En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed redegør for en række indsigter omkring centrale elementer – og især effekter – af aktiveringsindsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere i det danske arbejdsmarked. Hør forsker Anders Bruun Jonassen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fortælle om arbejdet med analysen og de vigtigste konklusioner.  

1s
Feb 04, 2020
12. Vold og trusler på arbejdspladsen

Risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold på arbejdspladsen er langt større end i resten af samfundet. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Analysen viser også, at volden og truslerne er fordelt på få typer arbejdspladser, og at volden – foruden at have konsekvenser for det enkelte offer – har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Hør seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fortælle om arbejdet med analysen samt de vigtigste konklusioner.

1s
Jan 07, 2020
11. NExTWORK: Hvad siger de involverede?

Siden indsatsen NExTWORK blev iværksat i 2014, har mere end 700 unge deltaget i indsatsen i Vejle, Sønderborg, Horsens, Roskilde og Københavns Kommune. I den anden podcast om NExTWORK lytter vi til en række mennesker, som i det daglige er involveret NExTWORK-indsatsen. Mød fire unge, som er en del af NExTWORK i Roskilde og København, to kommunale NExTWORK-konsulenter og en repræsentant fra en af de virksomheder, der deltager i NExTWORK-indsatsen.

1s
Nov 07, 2019