Bi kịch của bạch hổ!
JUN 27, 2022
Description Community
About

Hổ trắng được tạo ra khi hai cá thể hổ màu cam có dạng gen lặn hiếm gặp của một gen (còn gọi là alen) giao phối với nhau. Hổ trắng trong tự nhiên hiếm đến nỗi chúng chỉ được nhìn thấy một vài lần trong lịch sử với cá thể hoang dã cuối cùng được biết đến bị giết vào năm 1958. Ngược lại, bạch hổ rất phổ biến trong điều kiện nuôi nhốt do kết quả của việc giao phối cận huyết nhưng chính điều này lại gây hại cho loài mèo lớn đặc biệt quý hiếm.

Comments