Nhật Ký Tâm Sự 468

Hien Review

About

Đây là chương trình podcast chia sẻ các ca khúc đến từ hai nhóm nhạc thần tượng lớn nhất Nhật bản là 48 home và 46 family
Kể từ ngày 10/12/2021 chương trình sẽ có thêm chuyên mục Tâm Thư chia sẻ những lá thư của các bạn thành viên đã tốt nghiệp.

Available on

Community

77 episodes

Tập 48: yêu lấy những điều khác biệt

Bản quyền tập này được học hỏi từ chương trình Tri Kỷ Cảm xúc- Tập 230 Yêu Lấy Những Điều Khác Biệt

50m
Sep 09, 2022