Những đoạn trích hay trong cuốn Đường xưa mây trắng | Nhện trích dẫn | Spiderum Books
SEP 21, 2022
Description Community
About

Những đoạn trích hay trong cuốn Đường xưa mây trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh do team Spiderum tổng hợp


______________


Cùng tìm hiểu sách "Bước Ra Thế Giới: Cẩm nang du học và săn học bổng" tại: https://b.link/du-hoc-san-hoc-bong-Youtube


Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://b.link/SP-YT-Spiderum


______________


Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi


Editor: 

Comments