12A1 KỂ CHUYỆN NICKNAME | PODCAST #1

12A1 Kể

About

Mọi người ơiiiiii,
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng, podcast số 1 của series 12A1 KỂ đã chính thức lên sóng rồi nè.
Chủ đề của podcast số 1 này chính là Nickname (hay còn gọi là biệt danh) của tụi mình thời còn đi học.
Podcast sẽ được phát chính thức trên hai nền tảng là YouTube và Spotify. Mọi người hãy cùng thưởng thức và đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách Like, Share và Subscribe kênh YouTube 12A1 KỂ, cũng như follow kênh Spotify của tụi mình để cùng chờ đón những chiếc podcast tiếp theo nhaaaaa. 😘

Available on

Community

1 episodes

12A1 KỂ CHUYỆN NICKNAME | PODCAST #1

MỌI NGƯỜI ƠIIIIII, SAU BAO NGÀY CHỜ ĐỢI THÌ CUỐI CÙNG, PODCAST SỐ 1 CỦA SERIES 12A1 KỂ ĐÃ CHÍNH THỨC LÊN SÓNG RỒI NÈ. CHỦ ĐỀ CỦA PODCAST SỐ 1 NÀY CHÍNH LÀ NICKNAME (HAY CÒN GỌI LÀ BIỆT DANH) CỦA TỤI MÌNH THỜI CÒN ĐI HỌC. PODCAST SẼ ĐƯỢC PHÁT CHÍNH THỨC TRÊN HAI NỀN TẢNG LÀ YOUTUBE VÀ SPOTIFY. MỌI NGƯỜI HÃY CÙNG THƯỞNG THỨC VÀ ĐỪNG QUÊN ỦNG HỘ TỤI MÌNH BẰNG CÁCH LIKE, SHARE VÀ SUBSCRIBE KÊNH YOUTUBE 12A1 KỂ, CŨNG NHƯ FOLLOW KÊNH SPOTIFY CỦA TỤI MÌNH ĐỂ CÙNG CHỜ ĐÓN NHỮNG CHIẾC PODCAST TIẾP THEO NHAAAAA. 😘

12m
Jul 03, 2020