172. 3 góc nhìn quan trọng trong tài chính và đầu tư
JUN 30
Play
Description Community
About

Thông qua những câu chuyện thực tế từ cá nhân mình, trong tập ngày hôm nay tôi sẽ đúc kết lại cho các anh chị 3 bài học về tài chính và đầu tư mà tôi nghĩ sẽ rất quan trọng cho hành trình tài chính của bất kỳ ai trong chúng ta.

Comments