Bạn định MƯU SINH đến khi nào?
JAN 05
Description Community
About

Đa số chúng ta đặt ra những mục tiêu vật chất như cái nhà, cái xe cho cuộc đời của mình. Nhưng thực chất nhà hay xe cũng chỉ là phương tiện mưu sinh, mà phương tiện thì không thể là đích đến được, nó chỉ được dùng để đi đến đích. 

Nếu chúng ta không nhận thức rõ điều này thì cả cuộc đời cứ lặn ngụp trong con đường mưu sinh, mà không bao giờ bước lên được con đường cao đẹp hơn đó là con đường Tâm thức.

Chỉ khi phát triển chiều sâu của Tâm thức thì cuộc sống mới bớt khổ đau và hạnh phúc hơn. 


Comments