Ngày này năm xưa 14-9-1998: Thành lập BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và BTL Vùng Cảnh sát biển 4
SEP 14
Description Community
About
Comments