Ngày này năm xưa 18-9-1952: Bác Hồ viết bài ca ngợi chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm
SEP 18
Description Community
About
Comments