Ngày này năm xưa 27-9-1951: Hội nghị Trung ương lần thứ hai khóa II khai mạc
SEP 27
Description Community
About
Comments