Ngày này năm xưa 4-9-1982: Ngày truyền thống Trường bắn Quốc gia khu vực 3
SEP 04
Description Community
About
Comments