Bình luận - Vượt thử thách, tiếp tục nhân lên thành tựu mới
JAN 04
Description Community
About

- Với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng- Nhà nước, Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế -xã hội giữa Chính phủ với các địa phương tổ chức hôm qua( 3/1) có thể xem như một cuộc ra quân đầu năm bằng tất cả tinh thần, ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm phát huy những thành tựu nổi bậc năm 2022, tiếp tục giành thắng lợi nhiều hơn nữa trong năm 2023, để đất nước tiếp tục ổn định và phát triển.


Chủ đề : vượt thử thách, thành tựu---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1sukien/support
Comments