Quỹ Bảo đảm, Mục Tiêu Tài Chính (1/3) , Vỡ Lòng Tài Chính Cá Nhân | Tâm Sự Chứng Khoán
AUG 05
Description Community
About

Mục tiêu Tài chính (1/3) Quỹ Bảo đảm, vỡ lòng quản lý Tài chính cá nhân | Tâm Sự Chứng Khoán

----------------

Mến chào cả nhà, trong video ngày hôm nay Cú sẽ chia sẻ đến cả nhà một chủ đề cũng rất vỡ lòng trong series Quản lý tài chính cá nhân. Đó là xây dựng quỹ đảm bảo và xác định mục tiêu tài chính cho bản thân. Khi đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính hay bất kỳ công việc khác thì mục tiêu của chúng ta luôn luôn là cuộc sống chất lượng và tốt đẹp hơn. Bằng việc có thêm nhiều tài sản lớn, sống cuộc sống mình mong muốn, có thêm nhiều tiền và nhiều lựa chọn hơn. Cũng như một bạn trẻ khi yêu đã nói “Tôi không muốn yêu ai vì tiền. Tôi muốn tự lập cuộc sống, tự lập tài chính để không phải yêu ai vì tiền và cũng không chia tay ai vì tiền”. Tức là hãy xem tiền như một công cụ để chúng ta sống, làm những điều mong muốn cho bản thân và cho cả gia đình chứ không phải biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền. Để làm được như vậy thì bên cạnh việc chăm chỉ kiếm tiền, chăm chỉ đầu tư,... Cú cũng thường nhắc anh em phải chăm chỉ đầu tư vào 3 quỹ: bảo đảm, hưu trí và đầu tư. Do đó, video hôm nay Cú sẽ chia sẻ về quỹ đầu tiên đó là quỹ đảm bảo. Video bao gồm 3 phần:

Phần 1. Quỹ bảo đảm dùng để làm gì?

Phần 2. Quỹ bảo đảm cần có bao nhiêu tiền?

Phần 3. Quỹ bảo đảm nên đầu tư vào đâu? 

Comments