Lịch Sử Các Vua Hùng [FULL] - Sự Thật Về 18 Đời Hùng Vương, Truyền Thuyết Hay Lịch Sử?
FEB 14, 2021
Description Community
About

Truyền thuyết kể lại rằng vua Hùng bắt đầu từ thời xã hội Văn Lang tồn tại. Đứng đầu nước Văn Lang là các thủ lĩnh tối cao, được biết đến với tôn hiệu Hùng Vương. Hùng Vương đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghi lễ tôn giáo.

Comments