Người khách đi đường sáng trí
NOV 23
Description Community
About

Có một người lái buôn bị mất con lạc đà. Ông ta vô cùng bối rối, chưa biết phải làm thế nào. Ông đã được một người đi đường phân tích, đưa ra những suy luận giúp ông có hướng tìm kiếm con vật thân thiết của mình như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm : lái buôn, lạc đà, người khách đi đường sáng trí, kể chuyện hát ru
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Comments