#13: Xu hướng DeFi phần 1 - Vay tiền dễ dàng với crypto currency
JUN 11, 2020
Description Community
About

Giới thiệu về DeFi cũng như cách vay tiền với crypto qua ứng dụng coinloan.io. Thuật ngữ trong podcast:


Collateral


Crypto currency,  stable coin


LTV Ratio 

Comments