#15: 1 năm - 5 năm
OCT 02, 2020
Description Community
About

Chúng ta thường đánh giá cao những gì có thể làm được trong 1 năm nhưng lại đánh giá thấp những gì có thể làm được trong 5 năm

Comments