#3: Nếu có máy quay tôi sẽ làm video!
JUN 19, 2019
Description Community
About

Đôi lúc bạn trì hoãn công việc vì viện lý do thiếu máy móc, devices hoặc tool, nhưng THỰC SỰ đó có phải là thứ bạn thiếu?

Comments